GMDSS staat voor ‘Global Marine Distress Safety System’. Een veiligheids systeem voor gebruik op zee. Op het binnenwater is het dus niet van toepassing. Een belangrijk onderdeel van het GMDSS systeem is DSC, wat staat voor Digital Selective Calling.

Om de veiligheid op zee te vergroten is dit hele systeem bedacht. Het alarm slaan via het internationale noodkanaal 16 zou komen te vervallen, en vervangen worden door het op digitale manier alarm slaan op kanaal 70.

Met behulp van een speciale DSC marifoon wordt op zee in geval van nood na het indrukken van een speciale toets een soort ‘noodpakketje’ uyitgezonden dat bestaat uit:

– DSC identificatienummer (MMSI nummer).Gekoppeld aan gebruiker, een soort ATIS code voor op zee.

– Positie (gegevens afkomstig van GPS )

– Soort alarm.(schip zinkt, aanvaring enz)

– Tijd

 

Op alle schepen binnen de 35 mijlszone, die uitgerust zijn met een DSC ontvanger {klasse D of A/B}, zal de marifoon nu gaan piepen en zal de noodoproep op het display verschijnen. Vervolgens kan een ontvangstbevestiging verzonden worden en eventueel kan het signaal heruitgezonden worden {gerelayeerd} zodat het mogelijk toch bij een kustwachtstation terecht komt.

Als er geen reactie komt van een kustwachtstation is het schip verplicht een bevestiging te verzenden en hulp te bieden.

Verdere communicatie gaat dan meestal mondeling verder op kanaal 16 zodat de DSC frequentie weer vrij komt.

Na diverse malen te zijn uitgesteld zou dit systeem in 2005 het noodkanaal 16 gaan vervangen, maar dit is alsmaar uitgesteld, zodat kanaal 16 door de diverse kustwachtstations uitgeluisterd zullen blijven worden.

De meeste DSC marifoons in Nederland zijn van de zgn. C – of D-klasse. De C-klasse is niet te adviseren, daar je bij deze uitvoering geen bevestiging van je uitgezonden noodoproep krijgt. Bij de D-klasse dus wel, en kun je tevens 4 verschillende soorten noodbericht uitzenden.